Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 74 

 Forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet 

 voksenuddannelse) m.v., lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet 

 voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love. (Tilskud til 

 arbejdsmarkedsuddannelser m.v.). 

 Af undervisningsministeren (Ulla Tørnæs). 

 Fremsat skr 6/11 02     Till.A 1631 

 Lovf som fremsat       Till.A 1604 

 1.beh 26/11 02        FF   1908 

 Betænkning 25/3 03      Till.B 684 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1270 

 2.beh 20/5 03        FF   9569 

 3.beh 4/6 03         FF   10498 

 Lovf som vedt        Till.C 583 

 Lov nr 447 af 10. juni 2003. 

 Beh sammen: L 73 og L 74. 

 Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Anne-Marie Meldgaard (S), Louise 

 Frevert (DF), Helle Sjelle (KF), Aage Frandsen (SF), Anders Samuelsen (RV), 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget (UDU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven medfører, at lov om åben uddannelses regler om 

 taxametertilskud og økonomistyring også bliver gældende for 

 arbejdsmarkedsuddannelser. Loven indfører endvidere hjemler 

 til at stille krav om institutionernes markedsføring på 

 området for åben uddannelse samt om anvendelse af 

 udlicitering i den erhvervsrettede voksen- og 

 efteruddannelse. 

 Baggrund: 

 Der henvises til omtalen under lovforslag nr. L 73. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 10 (SF 

 og EL).