Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 225 

 Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om 

 børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Tillægsstipendium 

 og 

 supplerende studielån til forsørgere, forhøjelse af det højeste fribeløb og 

 regulering af stipendier til hjemmeboende på 18 og 19 år i 

 ungdomsuddannelser 

 m.v.). 

 Af undervisningsministeren (Ulla Tørnæs). 

 Fremsat skr 31/3 04     Till.A 7826 

 Lovf som fremsat       Till.A 7806 

 1.beh 27/4 04        FF   9327 

 Betænkning 18/5 04      Till.B 1939 

 2.beh 2/6 04         FF   11474 

 3.beh 4/6 04         FF   11702 

 Lovf som vedt        Till.C 882 

 Lov nr 481 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Thomas Adelskov (S), Louise 

 Frevert (DF), Helle Sjelle (KF), Morten Homann (SF), Margrethe Vestager 

 (RV), 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Bodil Kornbek (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget (UDU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD); 1 (EL) 

 stemte hverken for eller imod.