Den fulde tekst
L 119
Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Omlægning af det kommunale bidrag).
Af undervisningsministeren (Ulla Tørnæs (V)).
Fremsat skr 17/11 04 Tillæg A 3122
Lovf som fremsat 17/11 04 Tillæg A 3116
1.beh 30/11 04 FF 2149
Betænkning 14/12 04 Tillæg B 464
2.beh 16/12 04 FF 3124
3.beh 17/12 04 FF 3255
Lovf som vedt 17/12 04 Tillæg C 290
Lov nr 1458 af 22. december 2004
Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Lene Jensen (S), Louise Frevert (DF), Helle Sjelle (KF), Aage Frandsen (udpeget af SF) (SF), Margrethe Vestager (RV), Bodil Kornbek (KD), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Ulla Tørnæs).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven foretager de nødvendige konsekvensændringer som følge af bortfald af det kommunale merbidrag. Endvidere afskaffer loven kommunernes adgang til at modregne deres bidrag i et eventuelt ydet grundtilskud.
Baggrund:
Lovforslagets formål var at udmønte regeringens ændringsforslag nr. 257 til § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler i forslaget til finanslov for 2005, hvorefter den kommunale bidragsordning for produktionsskolerne ændredes.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF og KF) mod 45 (S, SF, RV, EL og KD).