Den fulde tekst
L 107
Forslag til lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område. (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for undervisningsmidler samt tekniske konsekvensændringer).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 4116
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 4088
1.beh 29/3 05 FF 1094
Betænkning 8/6 05 Tillæg B 1363
2.beh 14/6 05 FF 4569
Lovf optrykt efter 2.beh 14/6 05
3.beh 17/6 05 FF 4919
Lovf som vedt 17/6 05 Tillæg C 863
Lov nr 591 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Bjarne Laustsen (S), Søren Krarup (DF), Carina Christensen (KF), Margrethe Vestager (RV), Anne Baastrup (SF), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven betyder, at de amtslige sygepleje- og radiografskoler fra 1. januar 2007 overgår til selveje i statsligt regi. En sygepleje- og radiografskole kan overgå som en enkeltstående selvejende institution eller sammenlægges med en anden sygepleje- og radiografskole eller lade sig inddrage i et Center for Videregående Uddannelse (CVU). Hovedstadens Sygehusfællesskabs driftsansvar for sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole overgår til et CVU.
De amtslige centre for undervisningsmidler overføres til staten og forankres først og fremmest i de såkaldte kerne-CVU'er. Af regionale hensyn kan en forankring dog komme på tale i pædagogiske CVU'er, der ikke er godkendt som kerne-CVU'er.
Baggrund:
Lovforslaget var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).