Den fulde tekst
L 114
Forslag til lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 15/12 05 Tillæg A 3342
Lovf som fremsat 15/12 05 Tillæg A 3322
1.beh 17/1 06 FF 2797
Betænkning 28/3 06 Tillæg B 825
2.beh 4/4 06 FF 5317
3.beh 6/4 06 FF 5474
Lovf som vedt 6/4 06 Tillæg C 438
Lov nr 315 af 19. april 2006
Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Tina Nedergaard (V), Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Martin Henriksen (DF), Martin Henriksen (DF), Carina Christensen (KF), Carina Christensen (KF), Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV), Thomas Krog (SF), Thomas Krog (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Majbrit Berlau (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven ønsker regeringen at styrke pædagoguddannelsens faglighed, samtidig med at der bliver mere tid til fordybelse, bedre muligheder for specialisering, en mere ensartet uddannelse samt en forbedret praktikuddannelse. Sigtet hermed er at give de færdiguddannede pædagoger styrkede kompetencer til at løfte opgaverne både i forbindelse med en god start til alle børn og med opgaver inden for det meget brede arbejdsområde for pædagoger.
Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med en varighed som hidtil på 3½ år.
Uddannelsens faglighed styrkes især ved, at den obligatoriske fagrække koncentreres om færre fag, samtidig med at der indføres linjefag. Faget dansk styrkes. For at opnå en mere ensartet uddannelse tydeliggøres de faglige mål.
Der indføres et tværprofessionelt element for at styrke samarbejdet med andre relevante professioner.
Adgangskravene til uddannelsen vil administrativt blive strammet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 95 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).