Den fulde tekst
L 183
Forslag til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6098
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6052
1.beh 26/4 06 FF 6141
Betænkning 23/5 06 Tillæg B 1528
2.beh 30/5 06 FF 7799
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 06
3.beh 2/6 06 FF 8190
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 901
Lov nr 575 af 9. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Carsten Hansen (S), Martin Henriksen (DF), Carina Christensen (KF), Margrethe Vestager (RV), Thomas Krog (SF), Majbrit Berlau (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder nye bestemmelser om bestyrelsessammensætning og statstilskud m.v. samt de ved lov nr. 590 af 24. juni 2005 vedtagne bestemmelser. Loven er en del af den samlede lovgivningsmæssige opfølgning på kommunalreformen fra 2005. Endvidere bygger nogle af lovens bestemmelser på Undervisningsministeriets rapport fra oktober 2005 om en analyse af uddannelsesområdets styringssystem (selvejeform, finansieringsform, samspil mellem uddannelsesregler og tilsyn).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).