Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 47-årig kvinde fik fjernet en polyp fra livmoderhalsen af en speciallæge i gynækologi uden bedøvelse. Efter behandlingen fik patienten det dårligt. Hun blev observeret i klinikken, til hun fik det bedre.

 

Der blev klaget over, at speciallægen ikke foretog behandlingen korrekt.

Den fulde tekst

Klage over behandling og information i forbindelse med fjernelse af polyp i livmoderhalsen

 

 

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere speciallægens behandling af patienten.

Det er nævnets opfattelse, at smertereaktionens omfang altid vil bero på et klinisk skøn.

Patientklagenævnet fandt endvidere, at speciallægen ikke havde overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af patienten. Nævnet fandt dog ,at speciallægen havde overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen.

Nævnet lagde vægt på, at det fremgik af klagen, at patienten fik oplyst at polyppen nok hæftede 2,5 cm oppe i livmoderhalsen, men at dette ville fremgå af histologien, samt at hun fik oplysninger om endometriosen (forekomst af livmoderslimhindevæv andetsteds end indersiden af livmoderen) under scanningen.

Videre lagde nævnet vægt på, at speciallægen til sagen udtalte, at hun almindeligvis informerer både før, under og efter indgrebet. Patienterne bliver altid opfordret til at ringe, hvis der opstår spørgsmål i efterforløbet.

På denne baggrund fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at patienten fik mangelfuld information i forbindelse med indgrebet.

Nævnet fandt imidlertid, at speciallægen burde have journalført den givne information.

Der blev afgivet dissens i sagen.