Den fulde tekst
L 173
Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser. (Ungdomsuddannelse til alle).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 28/2 07 Tillæg A 6051
Lovf som fremsat 28/2 07 Tillæg A 5977
1.beh 13/3 07 FF 4617
Betænkning 8/5 07 Tillæg B 1073
2.beh 15/5 07 FF 6934
Lovf optrykt efter 2.beh 15/5 07
3.beh 22/5 07 FF 7142
Lovf som vedt 22/5 07 Tillæg C 679
Lov nr 561 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Carsten Hansen (S), Martin Henriksen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Margrethe Vestager (RV).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovens formål er at løfte uddannelsesniveauet blandt unge og forbedre tilskyndelsen til at gennemføre en uddannelse gennem en fornyelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Fornyelsen af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter erhvervsuddannelserne, landbrugsuddannelserne, social- og sundhedsuddannelserne og erhvervsgrunduddannelsen. Målet er at det samlede udbud af erhvervsuddannelser skal give alle elever mulighed for at realisere deres potentiale fuldt ud.
Lovforslaget udmøntede kapitel 6, "Ungdomsuddannelse til alle", i "Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden" af 20. juni 2006 indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Afstemning:
Lovforslaget vedtegat med 105 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 2 (EL).