Den fulde tekst
L 188
Forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 14/3 07 Tillæg A 6753
Lovf som fremsat 14/3 07 Tillæg A 6693
1.beh 30/3 07 FF 5263
Betænkning 22/5 07 Tillæg B 1363
2.beh 29/5 07 FF 7583
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 07
3.beh 1/6 07 FF 7842
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 915
Lov nr 562 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Hanne Severinsen (V), Christine Antorini (S), Martin Henriksen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Margrethe Vestager (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren.
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget (UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven oprettes syv professionshøjskoler for videregående uddannelser, som får til opgave at udbyde og udvikle praksisnære videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Professionshøjskolerne skal også fungere som regionale videninstitutioner, der har et tæt samspil med regionale interessenter, herunder virksomheder, aftagere, regionale vækstfora m.v. Lovens formål er at fremme målsætningen om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015, samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres.
Lovforslaget var en udmøntning af aftale om professionshøjskoler for videregående uddannelser indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre af 1. marts 2007.
Professionshøjskolerne skal fungere med uddannelsestilbud m.v. fra den 1. januar 2008.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF, RV og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 10 (SF og EL).