Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 104 

 Forslag til lov om grænseoverskridende pengeoverførsler. 

 Af økonomiministeren (Marianne Jelved). 

 Fremsat skr 25/11 98     Till.A 2643 

 Lovf som fremsat       Till.A 2620 

 1.beh 3/12 98        FF   1841 

 Betænkning 18/3 99      Till.B 448 

 Æf uden for betænkning    Till.B 479 

 2.beh 6/4 99         FF   5066 

 Tillægsbet 8/4 99      Till.B 489 

 3.beh 15/4 99        FF   5438 

 Lovf som vedt        Till.C 480 

 Lov nr 237 af 21. april 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Frode Sørensen (S), Kim Andersen (V), Bendt Bendtsen 

 (KF), Christine Antorini (SF), Egil Møller (DF), Yvonne Herløv Andersen 

 (CD), 

 Dorit Myltoft (RV), Frank Aaen (EL), Kirsten Jacobsen (FP) og Ole M. Nielsen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Optaget 8/4 99 FF .... af Erhvervsudvalget (ERU). 

 Resumé: 

 Med loven indføres regler om overførselstiden og 

 omkostninger, som finder anvendelse, medmindre andet er 

 aftalt mellem kunde og overførende institut, regler om 

 oplysningspligt, regler om kompensation og renteberegning 

 ved fejl og forsinkelse samt regler om 

 tilbagebetalingspligt, force majeure og bilæggelse af 

 tvister. 

 Loven finder anvendelse på grænseoverskridende 

 pengeoverførsler mellem EU- og EØS-landene i disse landes 

 valutaer. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget gennemførte Europa-Parlamentets og Rådets 

 direktiv om grænseoverskridende pengeoverførsler i dansk 

 ret. 

 Direktivetforslaget blev oprindelig fremsat på baggrund 

 af konklusionerne i en undersøgelse af gennemsigtigheden og 

 effektiviteten på markedet for grænseoverskridende 

 pengeoverførsler inden for EU iværksat af Kommissionen. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.