Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 224 

 Forslag til lov om stormflod og stormfald. 

 Af økonomiministeren (Marianne Jelved). 

 Fremsat skr 16/3 2000    Till.A 6226 

 Lovf som fremsat       Till.A 6198 

 1.beh 29/3 2000       FF   5793 

 Betænkning 3/5 2000     Till.B 659 

 2.beh 9/5 2000        FF   7645 

 3.beh 11/5 2000       FF   7785 

 Lovf som vedt        Till.C 661 

 Lov nr 349 af 17. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Lis Greibe (S), Hans Christian Schmidt (V), Henriette 

 Kjær (KF), Ole Sohn (SF), Egil Møller (DF), Sonja Albrink (CD), Vibeke 

 Peschardt (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven opbygger et system, hvorefter der ved fremtidige 

 skader på skovene forårsaget af storm (stormfald) dels kan 

 udbetales en sumerstatning via en forsikring og dels kan 

 ydes et tilskud via udvidelse af den eksisterende 

 stormflodsordning. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var forårsaget af orkanen, der den 3.-4. 

 december 1999 anrettede større skader på skovene end hidtil 

 set. 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget skulle 

 sikre, at de private skovejere ved omfattende ødelæggelser 

 kunne rydde op og foretage genplantning af skovene. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF og FRI) 

 mod 3 (EL (ved en fejlafstemning)).