Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 159 

 Forslag til folketingsbeslutning om at holde fast i kronen. 

 Af Frank Dahlgaard (UP). 

 Vedrørende Økonomiministeriet. 

 Fremsat skr 12/5 2000    Till.A 8021 

 Forsl som fremsat      Till.A 8009 

 1.beh 17/5 2000       FF   8180 

 Betænkning 15/8 2000     Till.B 1468 

 2.(sidste) beh 6/9 2000   FF   9640 

 Ordførere: (1.beh) Claus Larsen-Jensen (S), Charlotte Antonsen (V), Lene 

 Espersen (KF), Knud Erik Hansen (SF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Frank 

 Aaen 

 (EL), Jann Sjursen (KRF), Kim Behnke (FRI) og Frank Dahlgaard (UP). 

 Efter 1.beh henvist til Europaudvalget (EUU). 

 Afstemning: 

 Beslutningsforslaget forkastet, idet 26 (DF, EL, KRF, FRI, Mogens Andreasen 

 (UP), Frank Dahlgaard (UP) og Inge Refshauge (UP)) stemte for, 83 (S, V, KF, 

 SF, CD, RV og Flemming Kofod-Svendsen (KRF)) imod.