Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 169 

 Forslag til lov om ændring af stormflod og stormfald. (Udvidelse af 

 stormflods- og stormfaldspuljens anvendelsesområde). 

 Af økonomiministeren (Marianne Jelved). 

 Fremsat skr 8/2 01      Till.A 4964 

 Lovf som fremsat       Till.A 4959 

 1.beh 2/3 01         FF   4877 

 Betænkning 9/5 01      Till.B 1138 

 2.beh 15/5 01        FF   8052 

 3.beh 22/5 01        FF   8564 

 Lovf som vedt        Till.C 837 

 Lov nr 505 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Lis Greibe (S), Hans Christian Schmidt (V), Henriette 

 Kjær (KF), Ole Sohn (SF), Svend Aage Fauerholdt (DF), Søren Kolstrup (EL) og 

 Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven udvider stormflods- og stormfaldspuljens 

 anvendelsesområde, således at Stormrådet har mulighed for 

 at garantere for en eventuel difference mellem den 

 præmieindbetaling, forsikringstagerne i stormfaldsordningen 

 foretager, og den eventuelle minimumpræmieindbetaling, som 

 forsikringsselskabet kræver for at etablere en 

 basisforsikringsordning. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at det 

 efter den eksisterende lov om stormflod og stormfald var en 

 forudsætning for at kunne opnå offentligt tilskud til 

 genplantning efter et stormfald, at skovejeren havde en 

 basisforsikring mod stormfald, og at forsikringsselskabet 

 havde stillet som betingelse for etablering af en 

 forsikringsordning, at der var en minimumpræmieindtægt pr. 

 år. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 100 stemmer.