Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 29 

 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private 

 andelsboliger m.v. og realkreditloven. (Nedsættelse af den kommunale 

 grundkapital). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 12/12 01     Till.A 640 

 Lovf som fremsat       Till.A 631 

 1.beh 15/1 02        FF   651 

 Betænkning 31/01 02     Till.B 110 

 2.beh 5/2 02         FF   1675 

 3.beh 7/2 02         FF   1843 

 Lovf som vedt        Till.C 19 

 Lov nr 75 af 12. februar 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Inge-Lene Ebdrup (V), Lissa Mathiasen (S), Freddie H. 

 Madsen (DF), Carina Christensen (KF), Morten Homann (SF), Niels Helveg 

 Petersen (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Boligudvalget (BOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven nedsætter den kommunale grundkapital ved opførelsen 

 af nyt alment byggeri fra 14 til 7 pct. i perioden 15. juni 

 2001 til og med 14. juni 2004. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at motivere til etablering 

 af flere almene ungdoms-, familie- og ældreboliger. 

 Lovforslaget var en uændret genfremsættelse af lovforslag 

 nr. L 45 (1. samling), men med regeringens bemærkninger. 

 Lovforslaget udgjorde en del af regeringsprogrammet 

 »Vækst, velfærd - fornyelse«, hvor regeringen præciserede, 

 at den ville videreføre byggeriet af støttede almene 

 udlejningsboliger. Nedsættelsen af grundkapitalen var 

 ligeledes en del af aftalen af 15. juni 2001 om kommunernes 

 økonomi 2002. 

 Oppositionen genfremsatte parallelt lovforslag nr. L 45 

 (1. samling) som lovforslag nr. L 13. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.