Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 56 

 Forslag til lov om maritime uddannelser. 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 23/1 02     Till.A 1447 

 Lovf som fremsat       Till.A 1433 

 1.beh 5/2 02         FF   1675 

 Betænkning 21/3 2002     Till.B . 387 

 2.beh 11/4 02        FF   4763 

 3.beh 16/4 02        FF   4987 

 Lovf som vedt        Till.C 239 

 Lov nr 226 af 22. april 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Sven Buhrkall (V), Poul Andersen (S), Colette L. Brix 

 (DF), Carina Christensen (KF), Marianne Jelved (RV) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var i hovedtrækkene en genfremsættelse af 

 den tidligere regerings lovforslag nr. L 52 fra 

 folketingsåret 2001-02 (1. samling); der henvises til 

 omtalen af dette forslag. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 104 stemmer.