Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 61 

 Forslag til lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse 

 aspekter af elektronisk handel. 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 29/1 02     Till.A 1857 

 Lovf som fremsat       Till.A 1790 

 1.beh 19/2 02        FF   2217 

 Betænkning 4/4 02      Till.B 425 

 2.beh 11/4 02        FF   4763 

 3.beh 16/4 02        FF   4988 

 Lovf som vedt        Till.C 243 

 Lov nr 227 af 22. april 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Flemming Oppfeldt (V), Poul Andersen (S), Colette L. 

 Brix (DF), Carina Christensen (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Marianne 

 Jelved (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven sikrer den frie bevægelighed i det indre marked for 

 onlinetjenester og fremmer udviklingen af elektronisk 

 handel. 

 Baggrund: 

 Regeringen ønskede med lovforslaget at medvirke til øget 

 konkurrence og handel i det indre marked. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 1 

 (EL).