Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 80 

 Forslag til lov om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs. 

 (Søfarendes hviletid m.v., indberetningspligt, anløbsforbud, lastning og 

 losning af bulkskibe samt hjemmel til betaling for syn af visse skibe). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 6/2 02      Till.A 2363 

 Lovf som fremsat       Till.A 2339 

 1.beh 19/2 02        FF   2222 

 Betænkning 21/3 2002     Till.B 398 

 Tilf til betænkning 4/4 02  Till.B 429 

 2.beh 11/4 02        FF   4764 

 3.beh 16/4 02        FF   4988 

 Lovf som vedt        Till.C 264 

 Lov nr 277 af 8. maj 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Poul Andersen (S), Colette L. Brix 

 (DF), Carina Christensen (KF), Aage Frandsen (SF), Marianne Jelved (RV), 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven vedrører primært forhold vedrørende lov om 

 sikkerhed til søs, herunder ændring af sømandsloven inden 

 for områderne hviletid, indberetningspligt, anløbsforbud, 

 lastning og losning af bulkskibe samt hjemmel til betaling 

 for syn af visse skibe. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at fremme en tidssvarende 

 og effektiv brug af de offentlige synsressourcer og skabe 

 grundlag for ratifikation af ILO-konvention nr. 180 om 

 søfarendes arbejdstid og bemanding af skibe samt 

 Protokollen af 1996 til ILO-konvention nr. 147 om 

 minimumsnormer i handelsskibe. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.