Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 43-årig kvinde anmodede sin tidligere praktiserende læge om aktindsigt i sin journal, som lægen stadig havde i sin besiddelse. Lægen afslog at imødekomme anmodningen med den begrundelse, at hun ikke længere var hans patient, og at hun derfor måtte henvende sig til sin nye praktiserende læge med anmodningen om aktindsigt.

 

Der blev klaget over, at den tidligere praktiserende læge afslog anmodningen om aktindsigt.

Den fulde tekst

Klage over afslag på anmodning om aktindsigt

 

 

Patientklagenævnet fandt, at den tidligere praktiserende læge burde have imødekommet hendes anmodning om aktindsigt i journalen, da lægen havde journalen i sin besiddelse.