Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 49-årige anmodede sin praktiserende læge flere gange om aktindsigt i sin journal. Den praktiserende læge besvarede anmodningerne om aktindsigt, derved at hun tilbød patienten en gennemgang af journalen ved en konsultation.

 

Der blev klaget over, at den praktiserende læge ikke imødekom anmodning om aktindsigt.

Den fulde tekst

Klage over at aktindsigt ikke blev imødekommet

 

 

Nævnet fandt, at den praktiserende læge havde overtrådt § 20 i lov om patienters retsstilling, og lagde herved vægt på, at patienten havde anmodet om at få aktindsigt i sin journalen, og at den praktiserende læge havde besvaret anmodningen om aktindsigt, derved at hun havde tilbudt gennemgang af journalen.

Nævnet fandt, at den praktiserende læge burde have tilsendt det ønskede journalmateriale, idet det fremgik af reglerne herom, at en patient havde krav på at få udleveret en afskrift eller kopi af journalen, hvis dette ønskes, også selvom den praktiserende læge havde betænkeligheder herved.