Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 144 

 Forslag til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 29/1 03     Till.A 3664 

 Lovf som fremsat       Till.A 3611 

 1.beh 18/2 03        FF   4861 

 Betænkning 3/4 03      Till.B 817 

 2.beh 10/4 03        FF   7565 

 Æf til 3.beh             .... 

 3.beh 22/4 03        FF   7795 

 Lovf som vedt        Till.C 351 

 Lov nr 302 af 30. april 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Erik Larsen (V), Jan Trøjborg (S), Colette L. Brix (DF), 

 Carina Christensen (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Kim Sejr (RV), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven styrker revisorernes uafhængighed og deres 

 konkurrenceevne i forhold til udenlandske revisorer og 

 indenlandske konsulentvirksomheder. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget sikrede, at revisorer fremover blev 

 underkastet obligatorisk kvalitetskontrol. Skærpelsen var i 

 overensstemmelse med bl.a. EU-henstillingerne om 

 kvalitetssikring (2001/256/EF) og uafhængighed 

 (2002/590/EF) udformet af EU's revisorkomité. 

 Endvidere var lovforslaget inspireret af Enron-sagen i 

 USA og den lovgivning, som den affødte 

 (Sarbanes-Oxley Act), og Revisorkommissionens betænkning 

 fra maj 1999. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 93 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 

 (EL).