Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 179 

 Forslag til lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 12/3 03     Till.A 5466 

 Lovf som fremsat       Till.A 5448 

 1.beh 28/3 03        FF   6892 

 Betænkning 20/5 03      Till.B 1495 

 2.beh 22/5 03        FF   9740 

 3.beh 4/6 03         FF   10475 

 Lovf som vedt        Till.C 752 

 Lov nr 456 af 10. juni 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Rikke Hvilshøj (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix 

 (DF), Lars Barfoed (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Kim Sejr (RV), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer, at der skabes incitament til at oprette 

 yderligere fem private klagenævn. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget havde til formål at sikre forbrugerne flere 

 og bedre klagemuligheder. De enkelte brancher skulle have 

 et økonomisk incitament til at oprette egne, private 

 klagenævn og forbrugerne et incitament til at overveje en 

 klage, inden den indgives. Samtidig skulle reformen sikre 

 en mere lige konkurrence mellem erhvervsdrivende i 

 forbindelse med finansering af omkostningerne ved 

 behandlingen af forbrugerklager. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 106 stemmer.