Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 178 

 Forslag til lov om Forbrugerforum. 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 12/3 03     Till.A 5447 

 Lovf som fremsat       Till.A 5437 

 1.beh 28/3 03        FF   6885 

 Betænkning 20/5 03      Till.B 1486 

 2.beh 22/5 03        FF   9740 

 3.beh 4/6 03         FF   10474 

 Lovf som vedt        Till.C 750 

 Lov nr 455 af 10. juni 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Rikke Hvilshøj (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix 

 (DF), Lars Barfoed (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Kim Sejr (RV), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven oprettes et ForbrugerForum, der skal rådgive om 

 rammerne for den statslige forbrugerinformation, og som 

 samtidig skal fungere som dialogforum for virksomheder, 

 forbrugere og myndigheder. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget havde til formål at fremme dialogen 

 mellem forbrugere, erhvervslivet og myndigheder og at 

 sikre, at forbrugerne og virksomhederne kom til at spille 

 en mere aktiv rolle i udformningen og gennemførelsen af 

 fremtidens forbrugerpolitik. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 106 stemmer.