Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 176 

 Forslag til lov om finansiel virksomhed. 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 12/3 03     Till.A 5411 

 Lovf som fremsat       Till.A 4642 

 1.beh 28/3 03        FF   6866 

 Betænkning 8/5 03      Till.B 1200 

 2.beh 22/5 03        FF   9738 

 Tillægsbet 28/5 03      Till.B 1766 

 3.beh 4/6 03         FF   10473 

 Lovf som vedt        Till.C 638 

 Lov nr 453 af 10. juni 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Sven Buhrkall (V), Frode Sørensen (S), Colette L. Brix 

 (DF), Lars Barfoed (KF), Marianne Jelved (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil 

 (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Erhvervsudvalget (ERU). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 11 (SF 

 og EL).