Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 13 

 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om skibes 

 besætning, lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. og forskellige andre 

 love samt om ophævelse af lov om måling af skibe. (Sammenlægning af 

 klagenævn, regulering af klageadgang, nedlæggelse af Eksamenskommissionen 

 for 

 Dykkere samt regelforenkling vedrørende skibsmåling). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 8/10 03     Till.A 390 

 Lovf som fremsat       Till.A 374 

 1.beh 23/10 03        FF   702 

 Betænkning 25/11 03     Till.B 104 

 2.beh 2/12 03        FF   2402 

 3.beh 4/12 03        FF   2563 

 Lovf som vedt        Till.C 87 

 Lov nr 1173 af 19. december 2003. 

 Ordførere: (1. beh) Inge-Lene Ebdrup (V), Ole Vagn Christensen (S), 

 Colette L. Brix (DF), Carina Christensen (KF), Ole Sohn (SF), Naser Khader 

 (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Betina Hoffmann (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD) mod 2 

 (EL).