Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 12 

 Forslag til lov om ændring af søloven. (Oprettelse af Den Supplerende Fond 

 for Olieskadeerstatning). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 8/10 03     Till.A 373 

 Lovf som fremsat       Till.A 345 

 1.beh 23/10 03        FF   699 

 Betænkning 25/11 03     Till.B 101 

 2.beh 2/12 03        FF   2402 

 3.beh 4/12 03        FF   2562 

 Lovf som vedt        Till.C 84 

 Lov nr 1172 af 19. december 2003. 

 Ordførere: (1. beh) Inge-Lene Ebdrup (V), Niels Sindal (S), Colette L. 

 Brix (DF), Carina Christensen (KF), Ole Sohn (SF), Naser Khader (RV), 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Betina Hoffmann (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.