Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 64-årig kvinde blev opereret af en speciallæge for grå stær. 2 dage efter operationen fik hun stærke smerter svarende til det opererede øje. Hun blev efterfølgende set af speciallægen, der fandt, at der var tale om en akut betændelsestilstand og henviste hende til akut undersøgelse på et sygehus. Imidlertid kontaktede han ikke det sygehus, der havde vagten den pågældende dag. Han fik ved henvendelsen ikke kontakt til en læge, men afgav rapport til en medarbejder. Herefter blev patienten sendt til sygehuset, hvor hun ventede med henblik på undersøgelse. Efter at have ventet et stykke tid blev hun tilset af en 1. reservelæge, der fandt det nødvendigt at operere. Da der ikke var vagtberedskab til dette på det pågældende sygehus, blev hun overflyttet til det sygehus, der havde vagten. Ambulancen blev bestilt og ankom 40 minutter senere. Patienten blev efterfølgende opereret, men mistede synet på øjet.

 

Der blev klaget over, at operationen for grå stær ikke blev foretaget korrekt, idet der efterfølgende udviklede sig en infektion, og over at patienten måtte vente 3 timer på sygehuset, før hun blev undersøgt, samt over at der ikke blev bestilt et udrykningskøretøj, da patienten skulle overflyttes til et andet sygehus.

Den fulde tekst

Klage over speciallæges opfølgning på betændelsestilstand efter
øjenoperation

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere operationen for grå stær. Nævnet lagde vægt på, at operationen var blevet udført i overensstemmelse med gængs teknik og med en kunstig linse fra et anerkendt firma, og at der ved operationens afslutning blev givet Tobradex øjensalve. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at kritisere informationen, idet det fremgik af journalen, at der var talt om fordele og ulemper, ligesom der var blevet udleveret skriftligt informationsmateriale.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere speciallægens behandling ved undersøgelsen forud for henvisningen til sygehuset. Nævnet lagde vægt på, at patienten mødte i klinikken umiddelbart efter et telefonopkald hertil, men først blev tilset ca. 3 timer senere, idet speciallægen var ude og foretage laseroperationer. Nævnet lagde endvidere vægt på, at speciallægen ikke henviste patienten til det sygehus, der havde vagten den pågældende dag, og at han afgav rapport til en medarbejder fremfor en læge.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den 1. reservelæge, der tilså patienten på sygehuset. Nævnet lagde vægt på, at 1. reservelægen tilså patienten 30 minutter efter, han havde fået besked om hendes ankomst, og at han her iværksatte relevant behandling. Nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om 1. reservelægen havde undersøgt patienten straks, da han blev informeret om hende ankomst, idet der var tale om en alvorlig og let konstaterbar tilstand.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere at der ikke var blevet bestilt udrykningskøretøj.

Der blev afgivet dissens i sagen.