Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 10 

 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, 

 ligningsloven, lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. og lov om 

 finansiel virksomhed. (Forenkling og stramning af tildelingskriterier 

 m.v.). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 8/10 03     Till.A 270 

 Lovf som fremsat       Till.A 241 

 1.beh 23/10 03        FF   705 

 Betænkning 4/11 03      Till.B 43 

 2.beh 6/11 03        FF   1122 

 3.beh 11/11 03        FF   1323 

 Lovf som vedt        Till.C 2 

 Lov nr 903 af 17. november 2003 

 Ordførere: (1. beh) Inge-Lene Ebdrup (V), René Skau Björnsson (S), Anita 

 Knakkergaard (DF), Carina Christensen (KF), Morten Homann (SF), Naser Khader 

 (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Boligudvalget (BOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KD) mod 10 (SF); 

 2 (EL) stemte hverken for eller imod.