Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 47-årig kvinde blev opereret for en knogleudvækst på foden. Operationen skete i lokalbedøvelse. Speciallægen fandt ved fjernelsen af trådene 10 dage senere, at såret var pænt og reaktionsløst. Ca. 1½ måned senere henvendte patienten sig igen, idet der havde været problemer fra såret herunder sårvæske. På grund af fortsatte problemer omkring operationsstedet valgte speciallægen efter endnu 1 måned at foretage en fornyet operation. Ved kontrol 10 dage senere blev såret fundet pænt på trods af smerteklager fra patienten, som blev indlagt 3 dage senere på grund af tiltagende rødme og hævelse. En røntgenundersøgelse viste ikke tegn på knoglebetændelse. Patienten blev i efterforløbet opereret yderligere 2 gange.

 

Der blev klaget over, at den første operation og anlæggelse af lokalbedøvelse ikke blev udført korrekt, og at informationen forud for indgrebet havde været utilstrækkelig. Der blev endvidere klaget over, at reoperationen ikke blev foretaget korrekt.

Den fulde tekst

Klage over knystoperation

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere operationen. Nævnet lagde vægt på, at der var tale om en Schedes operation. Nævnet oplyste, at den anvendte operationsmetode var en ældre operationsmetode, der dog var enkel og kunne give en lindring af symptomerne.

Nævnet fandt imidlertid grundlag for at kritisere reoperationen, idet nævnet lagde vægt på, at det i det aktuelle tilfælde havde vist sig, at indgrebet var utilstrækkeligt, hvorfor der ikke var indikation for at gentage indgrebet, idet det benede fremspring allerede var fjernet.

Nævnet fandt endvidere grundlag for at kritisere anlæggelsen af lokalbedøvelsen ved første operation. Nævnet lagde vægt på, at operationen blev udført på den indvendige side af storetåens grundled. Bedøvelsen omfattede ledningsanæstesi af de to hovednerver på den indvendige side af tåen suppleret med bedøvelse af knoglehinden på knyststedet. Der blev anvendt Carbocain 2% med adrenalin. Starttidspunktet på operationen blev angivet til at være 3-4 minutter, efter bedøvelsen var lagt. Nævnet oplyste, at lokalbedøvelse med midler indeholdende adrenalin er kontraindiceret ved anlæggelse af lokalbedøvelse på tæer på grund af karkontraktionen og den deraf følgende risiko for koldbrand (gangræn), og at anslagstiden for Carbocain var 5-10 minutter.

Endelig fandt nævnet grundlag for at kritisere speciallægens information af patienten. Nævnet lagde vægt på, at det udleverede skriftlige informationsmateriale var udformet i generelle vendinger og var misvisende.

Nævnet fandt herefter samlet grundlag for at indskærpe, at speciallægen skulle udvise større omhu i sit fremtidige virke.