Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 49 

 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven. 

 (Forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod skibe og hjemmel til at 

 gennemføre EU-regler om tilbageholdelse af skibe). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 5/11 03     Till.A 1675 

 Lovf som fremsat       Till.A 1658 

 1.beh 13/11 03        FF   1578 

 Betænkning 2/12 03      Till.B 206 

 2.beh 4/12 03        FF   2566 

 3.beh 19/12 03        FF   3696 

 Lovf som vedt        Till.C 217 

 Lov nr 1231 af 27. december 2003. 

 Beh sammen: L 46 og L 49. 

 Ordførere: (1.beh) Christian Lund Jepsen (V), Henrik Sass Larsen (S), Niels 

 Sindal (S), Poul Fischer (DF), Martin Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen (EL) 

 og Betina Hoffmann (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V, S, DF, KF, Rv og KD) mod 9 (SF og 

 EL).