Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 41-årig kvinde var af egen læge blevet henvist til gynækologisk afdeling med henblik på at få sat en spiral op.

 

Overlægen forsøgte at opsætte en af patienten medbragt spiral (Levonova-spiral). Da det ikke lykkedes, oplagde overlægen i stedet en anden type spiral (Nova-T).

 

Der blev klaget over, at overlægen uden samtykke opsatte en anden spiral end den, patienten havde medbragt.

Den fulde tekst

Klage over manglende indhentelse af informeret samtykke til oplægning af anden spiral end den af patienten medbragte

 

 

Patienten anførte, at den opsatte spiral var en kobberspiral, hvilket var mod hendes ønske, samt at spiralen indeholdte nikkel, som hun var allergisk overfor.

Nævnet fandt, at det ikke var tilstrækkelig godtgjort, at overlægen indhentede patientens informerede samtykke, før han oplagde en anden type spiral end den, hun selv havde haft med. Nævnet lagde vægt på, at overlægen ikke ifølge journalen før oplæggelsen af spiralen indhentede patientens informerede samtykke til at oplægge en anden type spiral.

Nævnet oplyste, at det af Lægemiddelkataloget 2001 på side 241 fremgår, at allergi mod metalkomponenten (spiralen) synes at være uhyre sjældent forekommende.