Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 183 

 Forslag til lov om næringsbrev til fødevarebutikker. 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 17/3 04     Till.A 6660 

 Lovf som fremsat       Till.A 6635 

 1.beh 13/4 04        FF   8327 

 Betænkning 6/5 04      Till.B 1628 

 2.beh 19/5 04        FF   10558 

 3.beh 1/6 04         FF   11284 

 Lovf som vedt        Till.C 732 

 Lov nr 486 af 9. juni 2004. 

 Beh sammen: L 183 og L 184. 

 Ordførere: (1.beh) Henrik Vestergaard (V), Ole Vagn Christensen (S), 

 Colette L. Brix (DF), Carina Christensen (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), 

 Naser Khader (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 113 stemmer (V, S, DF, KF, SF, EL og KD) mod 5 

 (RV).