Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 190 

 Forslag til lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger 

 samt støttede private andelsboliger m.v. og forskellige andre love. 

 (Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til 

 boliger). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 24/3 04     Till.A 6806 

 Lovf som fremsat       Till.A 6774 

 1.beh 15/4 04        FF   8520 

 Betænkning 25/5 04      Till.B 1998 

 Æf uden for betænkning    Till.B 2034 

 2.beh 27/5 04        FF   10979 

 Tillægsbet 27/5 04      Till.B 2262 

 3.beh 1/6 04         FF   11285 

 Lovf som vedt        Till.C 738 

 Lov nr 488 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Søren Gade (V), René Skau Björnsson (S), Freddie H. 

 Madsen (DF), Carina Christensen (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Keld 

 Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Boligudvalget (BOU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Boligudvalget (BOU). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 66 stemmer (V, DF, KF, RV og KD) mod 43 (S, SF og 

 EL).