Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 214 

 Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om 

 finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af 

 årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med flere love. (Ændring af 

 Finanstilsynets og Fondsrådets kompetenceområder, Fondsrådets sammensætning 

 og kontrol af visse virksomheders overholdelse af regler for finansiel 

 information, SE-selskaber). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 31/3 04     Till.A 7391 

 Lovf som fremsat       Till.A 7313 

 1.beh 22/4 04        FF   8986 

 Betænkning 13/5 04      Till.B 1857 

 2.beh 1/6 04         FF   11332 

 3.beh 4/6 04         FF   11663 

 Lovf som vedt        Till.C 832 

 Lov nr 491 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Rikke Hvilshøj (V), Frode Sørensen (S), Colette L. Brix 

 (DF), Lars Barfoed (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.