Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 49-årig kvinde var indlagt på psykiatrisk sygehus under diagnosen skizofreni. På grund af en hudlidelse skulle hun til behandling på en hudafdeling, men hun ønskede behandling hos egen læge. Da behandlingen hos egen læge ikke hjalp, blev patienten henvist til hudafdelingen på det andet hospital. Hun blev ledsaget dertil af en sygeplejestuderende og en social- og sundhedsassistent, som medbragte hendes journal fra den psykiatriske afdeling.

 

Der blev klaget over, at patientens journal uden samtykke blev medtaget til hudafdelingen på det andet hospital.

Den fulde tekst

Klage over at psykiatrisk journal uden samtykke blev medbragt til en
anden afdeling

 

 

Patientklagenævnet fandt anledning til kritik af den administrerende overlæge på den psykiatrisk afdeling som ansvarlig for afdelingens praksis om, at hele journalen medbringes i forbindelse med tilsyn på andre afdelinger. Patientklagenævnet lagde vægt på, at den administrerende overlæge oplyste, at elever som led i deres uddannelse kunne ledsage patienter på tilsyn, og at de havde ansvaret for, at patientens journal blev bragt frem og tilbage. Nævnet lagde denne baggrund til grund, at den administrerende overlæge var ansvarlig for, at journalen blev videregivet til hudafdelingen.

Det var nævnets vurdering, at tilkendegivelser fra patienten var udtryk for, at man på afdelingen skulle iagtage stor fortrolighed med hensyn til de oplysninger, man dér havde registreret om hende. Nævnet lagde videre vægt på, at det ikke i journalen var noteret, at patienten havde givet samtykke til, at journalen kunne videregives til hudafdelingen.

Patientklagenævnet lagde endvidere vægt på, at journalen indeholdt andre fortrolige oplysninger end helbredsoplysninger, og at de var uden betydning for behandlingen på hudafdelingen.