Den fulde tekst
L 104
Forslag til lov om ændring af patentloven. (Ratifikation af ændringer i den europæiske patentkonvention).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 14/12 05 Tillæg A 3103
Lovf som fremsat 14/12 05 Tillæg A 3077
1.beh 21/2 06 FF 4104
Betænkning 6/4 06 Tillæg B 932
2.beh 25/4 06 FF 5983
3.beh 2/6 06 FF 8127
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 778
Lov nr 546 af 8. juni 2006 af 8. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Marion Pedersen (V), Niels Sindal (S), Morten Messerschmidt (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven giver mulighed for patenthaveren for at begrænse et patents beskyttelsesomfang eller begære ophævelse af patentet efter udstedelse af det europæiske patent. Med loven er der en enkel og central adgang til at justere patentets beskyttelsesomfang. Reglerne om fremsendelse af oversættelse til patentmyndighederne gælder også for europæiske patenter (EPO), der er blevet begrænset.
Loven skal sikre ratifikation af ændringer af den europæiske patentkonvention. Justitsministeriet havde vurderet, at ændringerne medførte, at Danmark skulle overlade yderligere beføjelser, som efter grundloven tilkom rigets myndigheder, hvorfor proceduren i grundlovens § 20 skulle anvendes. Det vil sige, at mindst 5/6 af Folketingets medlemmer skulle stemme for lovforslaget, hvis ikke proceduren med efterfølgende folkeafstemning skulle anvendes.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 162 stemmer.