Den fulde tekst
L 133
Forslag til lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 25/1 06 Tillæg A 4077
Lovf som fremsat 25/1 06 Tillæg A 4009
1.beh 28/2 06 FF 4367
Betænkning 6/4 06 Tillæg B 935
2.beh 25/4 06 FF 5985
Lovf optrykt efter 2.beh 25/4 06
3.beh 4/5 06 FF 6623
Lovf som vedt 4/5 06 Tillæg C 536
Lov nr 454 af 22. maj 2006
Ordførere: (1.beh) Troels Christensen (V), Frode Sørensen (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Frank Aaen (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren.
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal sikre, at de nødvendige supplerende regler er på plads, således at det i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) er muligt at stifte et SCE-selskab i ethvert EU-medlemsland fra den 18. august 2006. Et SCE-selskab er en ny fælleseuropæisk selskabsform for andelsselskaber. Forordningen er umiddelbart gældende i de enkelte medlemslande.
Det nye SCE-selskab tilgodeser samme behov for strukturtilpasninger på fællesskabsplan for andelsselskaber med grænseoverskridende aktiviteter, som det Europæiske Selskab (SE) tilgodeser for aktieselskaber. Lovgivning for Europæiske Selskaber blev gennemført ved lov nr. 363 og 364 af 19. maj 2004 og lov nr. 281 af 26. april 2004.
Loven indeholder bl.a. supplerende regler om: Selskabets stiftelse, fusion og flytning af hjemsted (beskyttelse af interessenter), selskabets ledelse, kompetent myndighed og straf, anmeldelse og registrering.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).