Den fulde tekst
L 176
Forslag til lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. (Lov om kommuners og regioners erhvervsaktiviteter).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 22/3 06 Tillæg A 5953
Lovf som fremsat 22/3 06 Tillæg A 5928
1.beh 4/4 06 FF 5328
Betænkning 18/5 06 Tillæg B 1386
2.beh 30/5 06 FF 7733
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 06
3.beh 2/6 06 FF 8127
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 886
Lov nr 548 af 8. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Jens Hald (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Søren Egge Rasmussen (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven præciserer kommuners og regioners adgang til at agere på markedet, herunder mulige rammer for et offentligt-privat virsomhedssamarbejde. Hvis private deltager i et selskab med offentlige ejere, skal de private dog mindst have en andel af kapital og stemmeret på 25 pct. Et sådant offentligt-privat partnerskab vil i nogle tilfælde kunne gå i stedet for en egentlig udlicitering.
Loven giver også mulighed for kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, hvilket dog forudsætter en forudgående udlicitering.
Lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber samt Lov om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder ophæves ved lovens ikrafttræden.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 86 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 43 (S, SF og EL).