Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En mand havde i 1996 været tilmeldt hos en praktiserende læge, som havde fundet grundlag for at indsende en advarselsmeddelse vedrørende patientens truende adfærd til lægevagten. I 1997 var patienten blevet tvangstildelt en anden praktiserende læge, men patienten blev på grund af nye tilfælde af truende adfærd smidt ud af lægens praksis. Dette gentog sig 3 gange på 11 måneder, og til sidst blev patienten igen tilmeldt sin oprindelige praktiserende læge, der bekræftede den tidligere læges advarselsmeddelelse over for lægevagten.

 

Der blev klaget over, at den praktiserende læge havde brudt sin tavshedspligt ved at meddele lægevagten, at der skulle være to betjente til stede, når patienten skulle undersøges, og at dette stod i lægevagtens computer.

Den fulde tekst

Klage over videregivelse af oplysninger til lægevagten

 

 

Nævnet fandt, at den praktiserende læge ikke havde brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger til lægevagten, idet patienten i 1995 havde truet en vagtlæge med en brødkniv og i 1997 flere gange havde været truende, voldelig og uforskammet over for de læger, som havde undersøgt ham. Nævnet fandt på denne baggrund, at det måtte anses for overvejende sandsynligt, at patientens voldelige adfærd ikke var af forbigående karakter. Nævnet fandt endvidere, at det måtte anses for at være af væsentlig interesse for de sundhedspersoner, der behandlede patienten, at de var bekendt med, at han havde udvist truende adfærd, hvorfor det kunne være nødvendigt at politiet medvirkede i forbindelse med behandling.

Der blev afgivet dissens i sagen.