Den fulde tekst
L 98
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og søloven. (Begrænsning af virksomheders strafansvar, gensidig anerkendelse af dispachører m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 6/12 06 Tillæg A 3273
Lovf som fremsat 6/12 06 Tillæg A 3259
1.beh 10/1 07 FF 2717
Betænkning 18/2 07 Tillæg B 627
2.beh 20/3 07 FF 4714
3.beh 22/3 07 FF 4847
Lovf som vedt 22/3 07 Tillæg C 490
Lov nr 349 af 18. april 2007
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række mindre justeringer, som har til formål at tilvejebringe grundlag for en række nye, skærpede kontroltiltag med henblik på at fremme kvalitetsskibsfart og højne sikkerheden til søs.
Loven indeholder også regler om arbejdsgiveransvaret i sager om arbejdsmiljø på skibe.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 9 (SF og EL).