Den fulde tekst
L 121
Forslag til lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v. (Nedbringelse af fondens egenkapital).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 24/1 07 Tillæg A 4238
Lovf som fremsat 24/1 07 Tillæg A 4234
1.beh 1/2 07 FF 3716
Betænkning 13/3 07 Tillæg B 630
2.beh 22/3 07 FF 4847
Lovf optrykt efter 2.beh 22/3 07
3.beh 29/3 07 FF 5142
Lovf som vedt 29/3 07 Tillæg C 514
Lov nr 350 af 18. april 2007
Ordførere: (1.beh) Pia Larsen (V), Pia Larsen (V), Frank Jensen (S), Frank Jensen (S), Søren Espersen (DF), Søren Espersen (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Poul Erik Christensen (RV), Niels Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF), Ole Sohn (SF), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL), Høgni Hoydal (TF), Anfinn Kallsberg (FF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget vedrørende Færøske Forhold(UFF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven bliver det muligt gennem en nedbringelse af investeringsfondens egenkapital at yde finansiering på indtil 365 mio. kr. i forbindelse med udbygning af Vágar Lufthavn. Færøernes landsstyre kan få udbetalt dette beløb fra det tidspunkt, hvor landsstyret overtager lufthavnen fra staten. Indtil den 1. januar 2008 kan landsstyret dog maksimalt få udbetalt 180 mio. kr. Fra den 1. januar 2008 til 1. januar 2009 kan landsstyret få udbetalt yderligere maksimalt 90 mio. kr. og fra den 1. januar 2009 det resterende beløb. Overdragelsen sker på baggrund af en aftale mellem Færøernes lagmand og den danske statsminister, jf. fælleserklæringen af 27. juni 2006, hvorved driften og ejerskabet af de danskejede dele af Vágar Lufthavn overdrages til de færøske myndigheder i henhold til loven om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Overdragelse sker ved udgangen af den måned, der følger efter vedtagelsen af loven. En færøsk-dansk arbejdsgruppe har i forbindelse med drøftelserne anslået de nødvendige udgifter til modernisering m.v. af Vágar lufthavn til 385 mio. kr. Loven trådte i kraft den 1. marts 2007.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, RV, SF og FF), 3 (EL) stemte hverken for eller imod.