Den fulde tekst
L 120
Forslag til lov om ændring af patentloven. (Indførelse af regler for tilladte handlinger foretaget i forbindelse med opnåelse af markedsføringstilladelser for lægemidler m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 24/1 07 Tillæg A 4233
Lovf som fremsat 24/1 07 Tillæg A 4216
1.beh 1/2 07 FF 3713
Betænkning 29/3 07 Tillæg B 715
2.beh 17/4 07 FF 5604
Lovf optrykt efter 2.beh 17/4 07
3.beh 24/4 07 FF 5895
Lovf som vedt 24/4 07 Tillæg C 579
Lov nr 399 af 30. april 2007
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven betyder en justering af patentloven med henblik på at implementere dele af en række EU-direktiver på lægemiddelområdet. Det præciseres, at en kopiproducent i den periode, hvor et originalt lægemiddel er patentbeskyttet, kan foretage alle nødvendige forberedelser, så produktion og salg af et kopiprodukt kan ske i det øjeblik, patentbeskyttelsen udløber. Loven indebærer også, at der kan foretages undersøgelser, studier og forsøg med patenterede lægemidler med henblik på at opnå markedsføringstilladelse for helt nye produkter.
Derudover har loven til formål at foretage en harmonisering af de danske regler for patent på nye anvendelser af kendte lægemidler. Derved kommer patentloven til at afspejle en ændring af Den Europæiske Patentkonvention, der træder i kraft den 13. december 2007. Endelig foretages en ændring af reglerne for forældelse af erstatningskrav.
Afstemning:
L 120 enstemmigt vedtaget med 108 stemmer.