Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 49-årig kvinde anmodede en overlæge om aktindsigt i analyseresultater. Den 17. april 2001 afslog overlægen anmodningen om aktindsigt. Patienten klagede over afslaget på anmodningen om aktindsigt til Patientklagenævnet.

 

Der blev klaget over, at overlægen ikke gav patienten aktindsigt i analyseresultaterne.

Den fulde tekst

Klage over afslag på anmodning om aktindsigt

 

 

Patientklagenævnet fandt, at overlægen burde have imødekommet patientens anmodning om aktindsigt i analyseresultaterne, idet hans afslag ikke var begrundet ud fra konkrete, tungtvejende hensyn til patienten selv eller andre private interesser, men alene ud fra nogle generelle betragtninger over hvilken læge der af hensyn til patienten er bedst egnet til at give aktindsigt med tilhørende information om patientens helbredstilstand.