Den fulde tekst
L 153
Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 7/2 07 Tillæg A 5070
Lovf som fremsat 7/2 07 Tillæg A 5018
1.beh 1/3 07 FF 4437
Betænkning 19/4 07 Tillæg B 843
2.beh 8/5 07 FF 6568
3.beh 10/5 07 FF 6724
Lovf som vedt 10/5 07 Tillæg C 624
Lov nr 573 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Marion Pedersen (V), Frode Sørensen (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven bliver det lettere at planlægge og gennemføre reorganisering af virksomheders aktiviteter på tværs af landegrænser i EU/EØS-landene. Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv fra 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar.
Loven giver mulighed for grænseoverskridende fusioner og spaltninger for aktieselskaber og anpartsselskaber og for virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Desuden indføres en bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren, således at ministeren kan fastsætte regler om, at erhvervsdrivende fonde også i visse tilfælde kan fusionere grænseroverskridende.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 120 stemmer (V, S, DF, KF, RV, SF og Louise Frevert (UFG)) mod 3 (EL).