Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 89 

 Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om 

 Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57 (vedrørende Peter 

 Brixtofte). 

 Af Udvalget for Forretningsordenen (UFO). 

 Vedrørende Folketinget. 

 Fremsat 3/12 03 i betænkning 

 fra Udvalget 

 Eneste beh 9/12 03      FF   .... 

 Afstemning: 

 Indstillingen vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.