Sagsforløb 2006/1 BF 33
Den fulde tekst
B 33
Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57.
Af Udvalget for Forretningsordenen (UFO).
Vedrørende: Folketinget.
Folketingsbeslutningen indebærer, at Folketinget giver sit samtykke til, at anklagemyndigheden kan rejse tiltale mod medlem af Folketinget, justitsminister Lene Espersen for overtrædelse af færdselsloven.
Afstemning:
Beslutningsforslaget er enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.