Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 151 

 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. 

 Af integrationsministeren (Bertel Haarder). 

 Fremsat skr 28/2 02     Till.A 3951 

 Lovf som fremsat       Till.A 3783 

 1.beh 21/3 02        FF   3873 

 Betænkning 25/4 2002     Till.B 641 

 2.beh 30/4 02        FF   5768 

 3.beh 2/5 02         FF   5843 

 Lovf som vedt        Till.C 317 

 Lov nr 251 af 8. maj 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S), Søren Krarup (DF), og Kamal Qureshi 

 (SF). 

 Efter 1.beh henvist til Indfødsretsudvalget (IFU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven meddeler dansk indfødsret til 3.555 voksne personer. 

 Derudover får 2.608 børn indfødsret sammen med deres 

 forældre. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var det andet af i alt 3 planlagte 

 lovforslag om meddelelse af dansk indfødsret ved 

 naturalisation. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (V, S, KF, SF, RV, EL og KRF) mod 15 

 (DF).