Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 22 

 Forslag til lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til 

 visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. samt om ændring af 

 udlændingeloven og forskellige skattelove. (Ophævelse af jugoslaverloven). 

 Af integrationsministeren (Bertel Haarder). 

 Fremsat skr 2/10 02     Till.A 395 

 Lovf som fremsat       Till.A 370 

 1.beh 10/10 02        FF   333 

 Betænkning 26/11 02     Till.B 171 

 2.beh 3/12 02        FF   2269 

 3.beh 11/12 02        FF   2904 

 Lovf som vedt        Till.C 151 

 Lov nr 1044 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Karen J. Klint (S), Søren 

 Krarup (DF), Else Theill Sørensen (KF), Kamal Qureshi (SF), Elisabeth Arnold 

 (RV) og Søren Søndergaard (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 

 (UUI). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ophæver den såkaldte særlige jugoslaverlov, som var 

 det retlige grundlag for modtagelse af krigsflygtninge fra 

 det tidligere Jugoslavien. 

 Baggrund: 

 Lovforslagets bemærkninger angav, at der ikke længere 

 foregik krigshandlinger eller lignende uroligheder i 

 Bosnien-Hercegovina, som i sig selv kunne begrunde, at 

 personer herfra med hensyn til behovet for beskyttelse 

 skulle indtage en retlig særstilling i forhold til personer 

 fra andre lande. Den særlige jugoslaverlov havde i praksis 

 fundet anvendelse for personer fra Bosnien-Hercegovina. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF, RV, EL og KRF); 8 (SF) 

 stemte hverken for eller imod.