Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 42 

 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. 

 Af integrationsministeren (Bertel Haarder). 

 Fremsat skr 22/10 03     Till.A 1379 

 Lovf som fremsat       Till.A 1263 

 1.beh 5/11 03        FF   1103 

 Betænkning 25/11 03     Till.B 111 

 2.beh 2/12 03        FF   2404 

 Tillægsbet 12/12 03     Till.B 749 

 1.del af 3.beh 11/12 03   FF   2987 

 2.del af 3.beh 16/12 03   FF   3393 

 Lovf som vedt        Till.C 141 

 Lov nr 1205 af 27. december 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Lars Kramer Mikkelsen (S), Søren Krarup (DF), Kamal 

 Qureshi (SF) og Elsebeth Gerner Nielsen (RV). 

 Efter 1.beh henvist til Indfødsretsudvalget (IFU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 3.beh afbrudt og forsl henvist til Indfødsretsudvalget (IFU). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.