Den fulde tekst
L 77
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Tilknytning til Eurodacforordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.).
Af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 1302
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 1214
1.beh 4/3 05 FF 356
Betænkning 26/4 05 Tillæg B 175
2.beh 3/5 05 FF 2451
3.beh 12/5 05 FF 2772
Lovf som vedt 12/5 05 Tillæg C 107
Lov nr 323 af 18. maj 2005
Ordførere: (1.beh) Irene Simonsen (V), Morten Bødskov (S), Jesper Langballe (DF), Henriette Kjær (KF), Morten Østergaard (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren (Rikke Hvilshøj).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven muliggør bl.a., at Danmark bliver tilknyttet Eurodacforordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt niveau ved en parallelaftale med de øvrige EU-lande. Loven muliggør endvidere Danmarks deltagelse på mellemstatsligt grundlag i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge samt Danmarks deltagelse på mellemstatsligt grundlag i den forventede aftale mellem Fællesskabet og Schweiz.
Baggrund:
Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at det skulle sikre, at den danske lovgivning var på plads, og at Danmark dermed kunne tilknytte sig de to retsakter, så snart procedurerne i EU var afsluttet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 120 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).