Den fulde tekst
L 79 B
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændret udvælgelse af og styrket integrationsindsats over for kvoteflygtninge).
Af integrationsministeren ().
Lovf optrykt efter 2.beh 12/5 05
3.beh 17/5 05 FF 3017
Lovf som vedt 17/5 05 Tillæg C 137
Lov nr 403 af 1. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Karen J. Klint (S), Jesper Langballe (DF), Henriette Kjær (KF), Elsebeth Gerner Nielsen (RV), Kamal Qureshi (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren (Rikke Hvilshøj).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (V, S, DF og KF) imod 18 (RV, SF og EL).